Kort om mänskliga rättigheter

By Andrew Clapham

Kränkningar av mänskliga rättigheter är ett ständigt närvarande tema i nyhetsrapportering och politisk debatt. Från Guantanamos starkt kritiserade fångläger until Darfurs etniska rensning och det världsomfattande förtrycket av kvinnor.

Kort om mänskliga rättigheter ger ett internationellt perspektiv på dagens livsviktiga diskussion. Här berörs bland annat frågor om tortyr, godtyckligt fängslande och diskriminering. Boken undersöker rättigheternas historia och filosofiska grund. Det handlar om vad mänskliga rättigheter faktiskt är, males också om vad de skulle kunna vara och om människorättsrörelsens framtid.

Show description

Preview of Kort om mänskliga rättigheter PDF

Similar Nonfiction books

Pearl Lowe's Vintage Craft: 50 Craft Projects and Home Styling Advice

Classic fashion designer Pearl Lowe indicates you the way to create the genuine classic glance on your own residence together with her specialist suggestion and easy craft initiatives. This functional advisor, entire with inspiring images contains . .. * 50 step by step craft tasks * stitching, portray, upcycling and crafting secrets and techniques * A how-to advisor to sourcing your individual classic treasures * And Pearl's little black ebook of retailers and providers An absolute must-have for fanatics of classic and all issues home made.

SAP® NetWeaver Portal Technology: The Complete Reference

Your Hands-on consultant to SAP NetWeaver Portal TechnologyMaster SAP NetWeaver Portal with the main finished, step by step reference on hand at the complete portal implementation existence cycle. Written by way of SAP architect Rabi Jay, this publication offers every thing you must plan, layout, set up, configure, and administer SAP NetWeaver Portal, together with SAP NetWeaver software Server Java.

Cloud Computing, A Practical Approach

"The promise of cloud computing is right here. those pages give you the 'eyes extensive open' insights you must rework your corporation. " --Christopher Crowhurst, vice chairman, Strategic know-how, Thomson ReutersA Down-to-Earth advisor to Cloud ComputingCloud Computing: a pragmatic method offers a accomplished examine the rising paradigm of Internet-based firm purposes and providers.

Database Concepts (7th Edition)

For undergraduate database administration scholars or enterprise pros   Here’s functional aid for realizing, growing, and coping with small databases—from of the world’s major database gurus. Database strategies by way of David Kroenke and David Auer offers undergraduate database administration scholars and enterprise pros alike an organization realizing of the thoughts in the back of the software program, utilizing entry 2013 to demonstrate the techniques and methods.

Additional info for Kort om mänskliga rättigheter

Show sample text content

Det finns ingen domare i dag som är beredd att söka argument som rättfärdigar tortyr. Det beror inte enbart på att tortyr enligt människorätten är olaglig – något djupare står uppenbarligen på spel. Exakt varför förbudet är så absolut kan bero på hur guy ser saken. För somliga är det helt enkelt motbjudande och oacceptabelt att hota en annan människa på ett sätt som uppenbarligen är inhumant; enligt andra motsäger det själva idén att vi har ett samhälle och varje meningsfull förståelse av lagar som kan skydda oss från varandra. Många tycks mena att även om vi kan acceptera att i valet mellan en smula tillfällig smärta och att hindra livräddande ingripande, är den kloka hållningen att undvika tortyr less than alla omständigheter, då risken finns att den växer until allmänna övergrepp mot alla möjliga sorters fångar – och därmed ger upphov until eventually ytterligare förbittring och våld riktat mot den befolkning som torterarna vill beskydda. Inget av dessa argument kommer emellertid att övertyga den som menar att liv får räddas med hjälp av lite hårdhänt behandling (eller tortyr). En del kommentatorer känner sig manade att väga tortyroffrets välfärd mot möjligheterna att rädda liv. En sådan inställning går inte ihop med den rådande förståelsen av det absoluta förbudet mot tortyr. Faktum är att graden i vilken vi lever upp until det uttalade förbudet avslöjar i vilken utsträckning vi har förbundit oss until de underliggande värden som uppbär de mänskliga rättigheterna. I slutänden skulle jag hävda att det är vår dubbla förpliktelse gentemot demokrati och mänsklig värdighet som ligger until grund för det fortsatt uttalade förbudet mot tortyr. Som den politiske filosofen Steven Lukes uttrycker saken: tortyr är ond på televisionå sätt, genom att kombinera illdådet att verka i det fördolda med illdådet att utöva våld – särskilt våld mot försvarslösa. Det första är antidemokratiskt och hindrar oss från att nå kollektiva beslut; det andra är antiliberalt och utgör, om något, ett brott mot en people värdighet. Regeln som förbjuder användandet av bevis som utvunnits genom tortyr har befunnit sig i centrum av debatten i samband med de misstänkta terrorister som fängslats less than det nyligen påkallade ”kriget mot terrorismen”. Som nämnts ovan är det ingen som egentligen förväntar sig kunna använda bevis som utvunnits genom tortyr för att fälla dem som åtalas för terrorism eller kidnappning. Frågan som har väckts gäller huruvida details som erhålls genom tortyr kan användas, inte för att få fällande domar, utan för att fortsatt hålla terroristmisstänkta inspärrade i ”kriget mot terrorismen”. Nyligen har några beslut bekräftat förbudet mot att använda några som helst bevis som utvunnits genom tortyr. I slutet av 2005 avgav Storbritanniens överhus en dom som var en milstolpe i sammanhanget, som förkunnade att bevis som resulterat från tortyr kan inte användas i förhandlingar som berör det juridiskt korrekta i att beröva misstänkta terrorister deras frihet. Några månader senare, 2006, erkände united states, genom Militärkommissionens Instruktion Nr.

Download PDF sample

Rated 4.16 of 5 – based on 45 votes