Kruistocht in Spijkerbroek

By Thea Beckman

Dolf Wega belandt door een tijdmachine plotseling in de kinderkruistocht van 1212. Omdat hij niet meer terug kan naar de 20e eeuw , besluit hij ongeveer 8000 kinderen te volgen op hun gevaarlijke tocht over de Alpen naar Genua, waar een ask yourself zal gebeuren.

Show description

Preview of Kruistocht in Spijkerbroek PDF

Similar History books

A Safe Haven: Harry S. Truman and the Founding of Israel

“[This] revelatory account of Truman's important contributions to Israel's founding. . . is advised. . . with an splendor educated by way of thorough examine. " —Wall highway magazine "Even understanding how the tale ends, a secure Haven had me sitting at the fringe of my seat. ” —Cokie Roberts A dramatic, distinctive account of the occasions top as much as the production of a Jewish place of birth and the genuine tale at the back of President Harry S.

Europe's Tragedy: A History of the Thirty Years War

From the Defenestration of Prague in 1618 till the Peace of Westphalia in 1648, brutal battle swept throughout Europe. In his enormous research of the explanations and the results of the Thirty Years conflict, Wilson, a professor of historical past on the college of Hull in England, demanding situations conventional interpretations of the warfare as basically non secular.

Cahokia: Ancient America's Great City on the Mississippi (Penguin Library of American Indian History)

The interesting tale of a misplaced urban and an exceptional American civilization whereas Mayan and Aztec civilizations are well known and documented, fairly few everyone is conversant in the biggest prehistoric local American urban north of Mexico-a website that specialist Timothy Pauketat brings vividly to lifestyles during this groundbreaking ebook.

When China Ruled the Seas: The Treasure Fleet of the Dragon Throne, 1405-1433

100 years sooner than Columbus and his fellow Europeans started making their approach to the recent global, fleets of huge chinese language junks commanded via the eunuch admiral Zheng He and choked with the empire's most interesting porcelains, lacquerware, and silk ventured to the sting of the world's "four corners. " It used to be a time of exploration and conquest, however it led to a retrenchment so entire that under a century later, it used to be a criminal offense to visit sea in a multimasted send.

Additional info for Kruistocht in Spijkerbroek

Show sample text content

Dolf had geen flauw idee. Maar de aanwezigheid van die drie slavenhalers beviel Dolf niets. Had Leonardo niet kunnen doordringen tot de hertog of tot de burgemeester? Had Dom Thaddeus de bisschop niet kunnen overtuigen? Wat used to be er gebeurd met zijn vrienden? Vragen waarop alleen de tijd antwoord kon geven. Hoe laat used to be het nu? Dolfs horloge wees tien over twaalf. Het ongeduld van de kinderen nam toe. Een paar kleintjes, weggeduwd, vielen languit in het ondiepe water en begonnen te jammeren. Twee ordebewakers sjorden rooster ruw omhoog en zetten rooster weer op de benen. De stemmen van duizenden kinderen gonsden alsof er woedende bijenvolken boven het strand zwermden. Opeens begonnen in de verte klokken te luiden. De kinderen hoorden het ook en een diepe stilte daalde over rooster neer. Niemand bewoog zich meer, niemand drong op of riep iets. Alle hoofden richtten zich naar één kant: naar de tent onder de bomen op de heuvelhelling. De flap van de tent werd opzij geworpen en daar verscheen Nicolaas. Hij zag er prachtig uit. Hij droeg de buitgemaakte maliënkolder en daaroverheen zijn witte overkleed. Dat werd bijeengehouden door de gordel van Carolus. Zijn lange blonde haar, zorgvuldig geborsteld, glansde in het zonlicht. ‘De aartsengel Gabriël,’ hoorde hij Mariecke prevelen. En zo zag de herdersjongen er ook uit. Hij leek in het afgelopen etmaal magerder geworden. Met een bleek, strak gezicht en ogen die recht voor zich uitstaarden begon hij te lopen, naar het strand, tussen de levende haag van kinderen door. De vijf jongens die de tent hadden bewaakt, liepen zwijgend achter hem aan. Achter chicken sloten de kinderen zich aaneen, nog altijd in een doodse stilte. Het was once de stilte van de verwachting, maar ook die van de twijfel, voelde Dolf. Hij was once zó in de ban van het ogenblik dat hij vergat op Anselmus en de zeeschuimers te letten. Hij zag hoe Nicolaas, zonder op of om te kijken, naar de zee schreed. De handen gevouwen, het hoofd gebogen. Zó stil was once het geworden dat Dolf de golfjes tegen zijn rots hoorde klotsen. Het klokgelui was once intussen opgehouden. Nicolaas hield de pas niet in toen hij het water had bereikt. Hij deed nog enkele stappen voorwaarts, blootsvoets, tot hij tot de knieën in de flauwe branding stond en de zoom van zijn witte overkleed om zijn kuiten spoelde. Toen stond hij stil. Wat gaat er nu in hem om? dacht Dolf. Zijn levendige verbeelding werkte op volle toeren en onwillekeurig trachtte hij zich in de plaats van de herdersjongen te denken. Het leek hem of hij daar zelf stond, alleen tegenover de zee. Nu... Nicolaas hief de armen op. ‘Machtige zee, ik gebied je te wijken voor Gods kinderen. ’ Stilte. Zevenduizend kinderen durfden nauwelijks te ademen. De simpele woorden, het innig geloof dat uit Nicolaas' houding sprak, hadden rooster betoverd. Het used to be werkelijk ontroerend die jongen daar te zien staan en zijn stem over de golven te horen schallen. Maar de zee bleef die zij used to be: onafzienbaar, met felle lichtschitteringen, deinende boten. Een zee vol vissen, krabben, geheimen. ‘God, ik smeek u, laat de zee wijken voor de heilige kinderen die Jeruzalem komen bevrijden.

Download PDF sample

Rated 4.14 of 5 – based on 41 votes